Starter

Wat moet ik weten voordat ik een onderneming start?
U wilt de stap maken en voor uzelf beginnen. Bij het starten van een onderneming komt heel wat kijken. Denk van tevoren bijvoorbeeld na over de rechtsvorm en controleer of u ondernemer bent voor de btw en de inkomstenbelasting.

Wanneer ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting?
Ga na of de belastingdienst uw ondernemer voor de inkomstenbelasting beschouwen. Dat is bijvoorbeeld van belang voor uw aangiften en voor uw aftrekposten, zoals de startersaftrek. Aan de hand van uw gegevens bepaald de belastingdienst of uw ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Er word gekeken naar winstgevendheid, zelfstandigheid, kapitaal, omvang in tijd en geld, klanten, ondernemersrisico en aansprakelijkheid.

Wanneer moet ik btw betalen?
U bent ondernemer voor de btw (omzetbelasting) als u zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefent. U brengt aan uw klanten btw in rekening, die u moet afdragen aan de belastingdienst. De btw die uw leveranciers aan u in rekening hebben gebracht, mag u van dat bedrag aftrekken. Wat er uiteindelijk moet worden betalen of wat u terugkrijgt, blijkt uit uw btw-aangifte. In sommige gevallen hoeft een ondernemer voor de btw, geen btw te betalen. Bijvoorbeeld wanneer de kleineondernemersregeling of er een btw-vrijstelling van toepassing is.

Hou hier dus rekening mee dat de BTW betalingen altijd achteraf gebeuren. Zet altijd een bedrag (reserveren) apart om problemen te voorkomen. De BTW is geld van de overheid, (niet van u).

Welke rechtsvorm kies ik?
U kunt een eenmanszaak beginnen, maar u kunt ook gaan samenwerken met anderen. Bijvoorbeeld in een maatschap, vof of bv. De rechtsvorm die u kiest, is van belang voor de aansprakelijkheid en voor uw fiscale verplichtingen.

Wat zijn mijn rechten en plichten?
Als ondernemer krijgt u het hele jaar door op verschillende manieren met de belastingdienst te maken. Bij al deze contacten hebt u een aantal rechten.

U hebt ook een aantal plichten. Bijvoorbeeld dat u uw aangiften invult en indient. Dit kunnen wij voor u verzorgen.