Sponsors foto’s

taal: NEDERLANDS – ENGLISH – DEUTSCH

Sommige bijzondere prestaties worden door ons gesponsord. Dit meestal niet in geld, wel in eigen vertrouwen, of delen met elkaar. De foto’s zijn afgeschermd met een paswoord en met een login. Dit gegeven dient u via ons te verkrijgen. Bel: +31 72 5717267 en stel u eerst even voor. De kwaliteit van de foto’s is eerder in 10,5 Megapixtel, later in 2011: 16 Megapixtel. Op uw scherm krijgt u eerst een [“gecomprimeerde” foto] te zien. Via internet bekijken gaat nu snel. Klik en de foto wordt groter; de kwaliteit ook. De HD foto kunt u in HD kwaliteit overhalen door de [“grootste” foto] te selecteren / te kopiëren en / te plakken op uw bureaublad. Nu heeft u hem in uw omgeving op uw computer.

ENGLISH Some special performance is sponsored by us. Usually not in cash, but in own faith, or sharing things. The photos are protected with a password and a login. This information must been collected passing us to obtain. Call: +31 72 5717267 and introduce your selves first. The quality of the pictures is in earlier time in Megapixtel 10.5, later in 2011: 16 Megapixtel. On your screen you will get to see a [“compressed” picture]. Viewing over the Internet is rapidly. Click the picture larger and also the quality will be larger. The HD picture quality in HD can be persuaded by the [“largest” image] to select / to copy / paste on your desktop. Now you have it, in your environment, on your computer.

DEUTSCH Einige besondere Leistung wird von uns gesponsert. In der Regel nicht in Bargeld, oder in ihren eigenen Glauben, oder die gemeinsame Nutzung. Die Fotos sind mit einem Passwort und einem Login geschützt. Diese Tatsache muss durch uns vorgenommen werden, um zu erhalten. Rufen Sie an: +31 72 5717267 und schlagen Sie zunächst kurz vor. Die Qualität der Bilder früher in Megapixtel 10,5, später im Jahr 2011: 16 Megapixtel. Auf dem Bildschirm erhalten Sie eine [“komprimiert” Bild] zu sehen. Profil über das Internet ist schnell. Klicken Sie das Bild grösser; Dan ist die Qualitat auch grösser. Die HD-Bildqualität in HD kann durch die [“erhoht” Bild] überzeugt werden, nach / Kopieren / Einfügen auf Ihrem Desktop. Jetzt haben Sie es in Ihrer Umgebung auf Ihrem Computer.