Particulier

Sinds de corona crisis is alles anders.
Het contact loos lossen we als volg op:

  • We gebruiken de voor-ingevulde aangiften van de belastingdienst.
  • Inlogcodes van de belastingdienst.
  • We hebben contact met elkaar.
  • U verstrekt de aanvullende informatie aan ons.
  • Wij verwerken uw aangiften.
  • U krijgt een eindverslag bij het indienen van de aangifte.